חפשו את הספרים

חפשו את הספרים

אפשר להוציא בהדפסה או לא....ולהתחיל לקרוא. לסמן ב V עם סיום מטלת הקריאה. להעביר את הטופס המלא לספרנ/ית. בהצלחה!

מכירת ספרים מעודפי הספרייה

מכירת ספרים מעודפי הספרייה

מחוייבים להתנהגות ראויה בספרייה

מחוייבים להתנהגות ראויה בספרייה

ווטסאפ בספרייה

ווטסאפ בספרייה

עמוד 3 מתוך 3